Condicions generals de contratació de PAPER LOVER

PAPER LOVER és una aplicació per a telèfon intel·ligent que ofereix un servei d’impressió de fotografies via mòbil. La seva utilització suposa l’acceptació de les seguents condicions d’ús:

 

1) Dret d’ús.

L’usuari pot descarregar-se gratuïtament l’aplicació que li permetrà contractar el servei d’impressió de fotografies.
Les condicions d’ús estan especificades de manera resumida en la pròpia App. i de forma detallada en el present document.
PAPER LOVER pot canviar l’esmentada aplicació en qualsevol moment i sense el consentiment de l’usuari, si així ho considera oportú, i sense que aquest tingui dret a rebre cap tipus de compensació. 

 

2) Modificació i cessió.

PAPER LOVER es reserva el dret a modificar, total o parcialment, aquestes condicions generals, essent d’aplicació les noves que acordi des del moment de la seva publicació a la pàgina. En qualsevol cas, les esmentades modificacions no tindran efectes retroactius sobre els béns o serveis ja prèviament contractats pels clients o usuaris.
PAPER LOVER podrà cedir i/o transmetre lliurement, en qualsevol moment  i sense autorització dels usuaris, els drets i obligacions derivats de les presents Condicions Generals.

 

3) Accés a l’APP.

Un cop descarregada l’aplicació, l’usuari ha d’introduïr les seves dades personals: nom, correu electrònic, número de mòbil i adreça d’enviament de les fotografies. També podrà personalitzar una frase de 90 caràcters com a màxim que s’inclourà a l’enviament.
Les dades personals de l’usuari, excepte les dades bancàries, podran ser utilitzades posteriorment per PAPER LOVER, tant per facilitar la repetició de comandes, com per a fins publicitaris. Per l’opció dels fins publicitaris, l’usuari ha de donar expressament el seu consentiment.
Aquest consentiment es pot revocar en tot moment, per mitjà de l’adreça de correu electrònic info@paperlover.com.
L’usuari és el responsable de facilitar les dades correctes, havent de prestar atenció en les dades bancàries. Les dades bancàries no seran emmagatzemades en cap cas.
El pagament del servei es realitzarà per mitjà de les plataformes de pagament PayPal i/o Paymill, podent PAPER LOVER contractar/canviar amb altres plataformes de pagament si així ho considera convenient.

Un cop realitzat el pagament, l’usuari podrà realitzar la seva comanda, enviant les fotografies per a la seva impressió.

 

4) Contingut de l’enviament.

L’enviament consta de 1 a 47 fotografies, impreses en paper mate  de 300 gr. i d’una mida de 10x10 cm. Les fotos d’inclouen en una caixa de cartró kraft que es pot personalitzar amb un missatge d’un màxim de 90 caràcters, mitjançant una empresa de missatgeria externa. El plaç d’entrega és de 5 dies laborables.

PAPER LOVER no és responsable de plaços d’entrega superiors, sempre que el motiu del retràs sigui imputable a l’empresa de missatgeria.

En casos de retrassos d’entrega responsabilitat de PAPER LOVER i superiors a 10 dies laborables, es podrà bonificar a l’usuari amb, com a màxim, la devolució de l’import satisfet, sense que l’usuari tingui dret a cap indemnització adicional.

En els casos en que no es pugui realitzar l’entrega en la direcció indicada per l’usuari per error d’aquest, o per no haver-hi ningú per a recollir l’enviament, els costos adicionals d’entrega seran a càrrec de l’usuari.

 

5) Política de preus.

Per garantir al client la certesa i seguretat del preu dels seus productes, aquest serà el vigent en el moment de formalitzar la comanda.
A la App s’indica el preu dels productes, que inclouen l’IVA i les despeses d’enviament.
El cost final és de 17€ i serà confirmat al client en el procés de compra electrònica abans de formalitzar l’acceptació.

 

6) Reembossaments i Devolucions.

PAPER LOVER atendrà qualsevol dubte o reclamació dels seus clients tan aviat com tingui coneixement de la mateixa, comprometent-se a respondre tant aviat com sigui possible. A tal efecte, les dades de contacte del Departament d’Atenció al Client són:

Email: info@paperlover.com
Tel.93 638 00 00
En cas de disconformitat amb una comanda, l’usuari pot enviar fotografies de la comanda rebuda. PAPER LOVER valorarà la informació i, si procedeix, i a elecció de l’usuari, podrà o bé reemborsar l’import satisfet de 17€ o bé imprimir de nou les fotografies, sense cost adicional per l’usuari.
La qualitat d’impressió no pot ser adequada si les fotografies seleccionades no han estat fetes amb la mateixa càmera del mòbil.
És responsabilitat de l’usuari enviar fotografies amb la suficient qualitat i evitar l’enviament de fotos compartides whatsapp, altres apps similars i xarxes socials. Així s’evitarà la impressió de fotografies pixelades.
PAPER LOVER no reemborsarà les comandes de baixa qualitat enunciades en el pàrraf anterior, ni les fotografies mal editates per l’usuari.

 

7) Deures de l’usuari.

L’usuari només podrà contractar i realitzar comandes si és major d’edat. En cas contrari, la responsabilitat per realitzar comandes correrà a càrrec dels pares o tutors legals del menor.
Al carregar els arxius per fer la seva comanda, l’usuari confirma que té dret a divulgar i reproduir el contingut i els materials de l’arxiu.
L’usuari garantitza que el contingut i els materials de l’arxiu enviats no incompleixen la legislació vigent ni indueixen a cometre un delicte.
L’usuari es compromet a introduïr de forma veraç les dades personals necessàries per al correcte funcionament de l’aplicació.

 

8) Rebuig de comandes.

PAPER LOVER podrà rebutjar, prèvia informació escrita a l’usuari, les comandes en els següents casos:

  1. Impagament del client.
  2. Per presentar les imatges proporcionades pel client continguts il·licits, immorals o contraris al bon gust o suposar una evident infracció dels drets de propietat intel·lectual o industrial de terceres persones.
  3. Per mancar les imatges facilitades pel client de la suficient qualitat, definició o tamany per permetre la elaboració del producte conforme els estàndars de qualitat de PAPER LOVER.
  4. Per causes de força major comunment acceptades als tribunals espanyols. Els casos de força major suspenen l’execució d’aquestes condicions generals.

 

9) Política de privacitat.

Les fotografies rebudes seran destruides tres setmanes després d’haver-se entregat el producte, un cop s’hagi comprovat que l’enviament ha estat correcte.
Passat aquest període no s’acceptarà cap reclamació.
Es garantitza la confidencialitat en el manipulat de les fotografies, respectant-se la privacitat.

 

10) Formen part d’aquestes Condicions Generals l’Avís Legal publicat a l’APP i a la web www.paperlover.com

Les presents Condicions d’Ús han estat elaborades de conformitat amb l’establert en la LLEI 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, així com la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament posterior i successives modificacions.
Per a qualsevol litigi en relació a aquestes condicions generals, les parts se sometran a la legislació espanyola.

 

Contacte Contacte© 2013 Paper Lover